Genom att sälja ditt aktiebolag till oss så övertar vi allt juridiskt och administrativt ansvar och du får betalt direkt. Vi på Citadellet Likvidationer AB har en lång erfarenhet av att hantera snabblikvidation av aktiebolag och köper flera bolag dagligen som vi likviderar.

6513

Eftersom vi som arbetar på bank ofta får frågor från kunder om hur vinster och förluster på aktier och andra värdepapper ska beskattas i ett aktiebolag, kommer jag att i denna artikel beskriva dessa regler för att du som företagare ska få så bra koll som möjligt.

Ovan beskrivning kan verka komplicerad och långdragen för kunder som vill likvidera aktiebolag direkt. Dessa kunder väljer också oftast alternativet snabblikvidation som innebär att Startabolag köper in aktiebolaget för att sedan sköta likvidationsprocessen. Se checklista för den processen här på sidan. Se hela listan på avvecklabolag.se Snabbavveckling – Man säljer aktiebolaget till någon som likviderar det åt en och får betalt direkt.

Snabblikvidation av aktiebolag

  1. El sistema örebro
  2. Stockholm gröndal karta
  3. Uppsägning vid behovsanställning
  4. Organisation och organisering

Snabbavveckling av bolaget? När det är dags att avveckla kan vi bistå med  Vi är ledande inom området och har avvecklat närmare 30 000 aktiebolag. Pris. 10 000 kr är totalkostnaden för en snabbavveckling av ett bolag med  30 sep 2019 Styrelsen eller aktieägaren ska skriva ett förslag till beslut. Aktiebolaget ska i kallelsen ange det huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut om  Snabbavveckling. Vid en snabbavveckling köper vi ditt vilande bolag och avvecklar det sedan genom en frivillig likvidation.

10 000 kr är totalkostnaden för en snabbavveckling av ett bolag med substansvärde upp till 300 000 kr. För kostnadsfri offert för snabbavveckling av ditt bolag, skicka en offertförfrågan Genom att sälja ditt aktiebolag till oss så övertar vi allt juridiskt och administrativt ansvar och du får betalt direkt. Vi på Citadellet Likvidationer AB har en lång erfarenhet av att hantera snabblikvidation av aktiebolag och köper flera bolag dagligen som vi likviderar.

Upplösning av ett aktiebolag. Dödsbon. Civilrätt. Vanliga termer i arvsrätten. Regler för dödsåret. Regler från och med året efter dödsåret.

När likvidationen avslutas är bolaget upplöst och bolagets tillgångar skiftas ut. Nackdelen med likvidation är att det är en lång och seg process. Normalt tar det omkring 7-9 månader innan aktiebolaget är helt avvecklat. Förutom att det är en lång process är det oftast också ett dyrt sätt att avveckla ett aktiebolag och aktieägarna får inga pengar förrän i slutet av processen.

10 feb 2018 Vill man likvidera snabbt så kan snabblikvidation bli ett mycket bra Även om man blir klar med försäljning och likvidation av bolag på några 

Snabblikvidation av aktiebolag

Det kostar pengar att avveckla bolag med snabbavveckling, men det kan också vara något som gör att du spar pengar.

Snabblikvidation av aktiebolag

De första 14 dagarna du är sjuk betalar ditt aktiebolag sjuklön till dig istället för din vanliga lön. 2. Sjukanmäl dig till Försäkringskassan. När du varit sjuk i 14 dagar ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Eftersom du räknas som anställd av ditt aktiebolag ska du sjukanmäla dig själv till Försäkringskassan.
Synrubbningar stress

Vi förvärvar bolaget. Säljaren får direkt köpeskillingen, utan att behöva vänta på en fullbordad likvidation. Beroende på hur snabbt vi erhåller begärda  Bolagsstiftarnas huvudsakliga verksamhetsområden är köp av vilande aktiebolag för snabbavveckling samt försäljning av lagerbolag.

Avveckla aktiebolag – Fördelar, tidsram och vår process.
Hm vd

geometri dash
hvad er doppler effekten
biologiska perspektivet ärftlighet
kiruna stadsplan 1900
eternit material
etmoidit hos vuxna
försäkringar prisjämförelse

Tvångslikvidation av aktiebolag Ett aktiebolag kan tvingas att gå i likvidation om det inte uppfyller de krav som finns på aktiebolag. Det är Bolagsverket eller allmän domstol som då beslutar om likvidation.

Svenska Standardbolag tillhandahåller båda dessa tjänster. Om du har beslutat dig för att likvidera ditt aktiebolag så är det enklaste sättet att göra en snabblikvidation och sälja bolaget till oss. Vi likviderar aktiebolaget och sköter allt administrativt arbete såsom bokföring, årsredovisning, inkomstdeklarationer, ändringsanmälan, stämmoprotokoll, slutredovisning och likvidationsavslut samt alla kontakter med både Bolagsverket och Skatteverket. Skatter och avgifter vid likvidation av aktiebolag Sidan blev senast uppdaterad: 2021-02-22 Så här hanterar du skatt och deklaration i samband med likvidation av aktiebolag. Snabbavveckla aktiebolag.

Delning kan också ske genom att en del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses, s.k. partiell fission eller avknoppning. Övertagande bolag kan vara redan bildade aktiebolag eller bolag som bildas genom delningen (24 kap. 1 § andra stycket 2 ABL).

Snabbavveckling innebär att du säljer ditt aktiebolag till en professionell aktör som avvecklar bolaget i egen regi. Vår affärsidé på Citadellet Bolagsservice är att hjälpa företagare avveckla sina bolag genom snabbavveckling. Vi har marknadens bästa erbjudande på snabbavveckling, begär en kostnadsfri offert! Vi på Citadellet Likvidationer AB har en lång erfarenhet av att hantera snabblikvidation av aktiebolag och köper flera bolag dagligen som vi likviderar.

Aktiebolaget är upplöst när likvidatorn har lagt fram sin slutredovisning på en bolagsstämma.